Dzesētājs

 

Dzesētājs nodrošina centralizēto ventilācijas iekārtu nosūces gaisa dzesēšanu, tādējādi samazinot pieplūdes gaisa temperatūru un uzlabojot iekštlpu mikroklimatu. Nepieciešamā dzesēšanas temperatūra tiek uzstādīta ar tālvadības pulti (komplektā).

 

Komplekts sastāv no:

1. Dzesētājs EPP korpusā

2. Bezvadu vadības panelis

3. Pievienojumi ūdensvadam un kanalizācijai.

 

Tehniskie dati

Uzstādīšanas instrukcija