Produktu kategorijas

Dzesētājs

 

Dzesētājs nodrošina centralizēto ventilācijas iekārtu nosūces gaisa dzesēšanu, tādējādi samazinot pieplūdes gaisa temperatūru un uzlabojot iekštlpu mikroklimatu. Nepieciešamā dzesēšanas temperatūra tiek uzstādīta ar tālvadības pulti (komplektā).

 

Komplekts sastāv no:

1. Dzesētājs EPP korpusā

2. Bezvadu vadības panelis

3. Pievienojumi ūdensvadam un kanalizācijai.

 

Tehniskie dati

Uzstādīšanas instrukcija