Zehnder ventilācijas un dzesēšanas iekārtas

Lokanie gaisa vadi DN75/DN90