Ģeotermālā iekārta gaisa dzēsēšanai

 

 

Ģeotermālās Enerģijas Ģenerātori - Ražots Latvijā

 

“G-2000/G-4000/ G-6000/G-8000” ir ģeotermālais enerģijas ģenerātors, kas piesilda ienākošo gaisu ziemas periodā un atdzesē ienākošo gaisu vasaras periodā. Pie enerģijas ģenerātora tiek pievienots zemes kolektors, kas absorbē zemes enerģiju un ar glikola maisījuma palīdzību to novada iekārtā, piesildot vai atdzesējot ventilācijas sistēmas pievadīto gaisu. Iekārta sastāv no „A“ klases cirkulācijas sūkņa, drošības grupas, siltummaiņa kas ievietots EPP izolētā korpusā. Tā darbība tiek vadīta ar atsevišķu vadības pulti (papildaprīkojums). Iekārtā ir integrēts G4 filtrs, kas pasargā siltummaini no piesārņojuma. Filtra nomaiņa ir vienkāršs un ātrs process. Priekšējais un augšējais vāks nodrošina vieglu piekļuvi komponentēm un to apkopi. Kā papildaprīkojumu var izvēlēties 0-10V cirkulācijas sūkņa vadības iespēju.

 

Iekārta ir izveidota universāla, lai to varētu izmantot, kā „labās puses izpildījuma variantu“- ienākošais gaiss ieplūst no labās puses, tā arī „kreisās puses izpildījuma variantu“, kur gaiss ieplūst no kreisās puses. Tas tiek panākts nomainot filtra atrašanās vietu. Izmantojot iekārtu kā „kreisās puses“ versiju pastāv nelielas sildīšanas un dzesēšanas jaudas izmaiņas.

 

“G-2001/G-4001/ G-6001/G-8001” ir ģeotermālais enerģijas ģenerātors, kas piesilda ienākošo gaisu ziemas periodā un atdzesē ienākošo gaisu vasaras periodā. Pie enerģijas ģenerātora tiek pievienots zemes kolektors, kas absorbē zemes enerģiju un ar glikola maisījuma palīdzību to novada iekārtā, piesildot vai atdzesējot ventilācijas sistēmas pievadīto gaisu. Iekārtā ir integrēts G4 filtrs, kas pasargā siltummaini no piesārņojuma. Filtra nomaiņa ir vienkāršs un ātrs process. Priekšejais vāks nodrošina vieglu piekļuvi komponentēm un to apkopi.

Iekārtai ir nepieciešams pievienot cirkulācijas sūkni un drošības grupu. Tā darbība tiek vadīta ar atsevišķu vadības bloku (papildaprīkojums).

Iekārta ir izveidota universāla, lai to varētu izmantot, kā „labās puses izpildījuma variantu“- ienākošais gaiss ieplūst no labās puses, tā arī „kreisās puses izpildījuma variantu“, kur gaiss ieplūst no kreisās puses. Tas tiek panākts nomainot filtra atrašanās vietu. Izmantojot iekārtu kā „kreisās puses“ versiju pastāv nelielas sildīšanas un dzesēšanas jaudas izmaiņas.

Ražotāja mājas lapa