Produktu kategorijas

Veselībai nekaitīgas un energoefektīvas mājas

Ko nozīmē veselībai nekaitīgas mājas!

Mūsdienu enerģētikas krīzes tirgū galvenais uzsvars tiek likts tikai uz energoefektivitātes paaugstināšanu un tādu dzīvojamo māju renovāciju un būvniecību, kas maksimāli noslēgtu visu ārējo ēkas karkasu, nepieļaujot ēkā saražotā siltuma izkļūšanu no tās ārā, tādējādi samazinot kopējo ēkai nepieciešamo siltuma un elektroenerģijas daudzumu. Tas protams pats par sevi nav slikti, BET - uzbūvējot vai ar renovācijas palīdzību izveidojot pilnībā hermētisku ēku, ir jārēķinās, ka jebkuri ēkas iekštelpās un konstrukcijās izmantotie būvmateriālu sastāvā esošie gaistošie organiskie savienojumi, izplatīsies tikai virzienā uz telpām. Kombinācijā, bez iebūvētas piespiedu ventilācijas - tās ir lamatas ēkas pastāvīgajiem iedzīvotājiem un apdraudējums šīs ēkas viesiem. Jo gaistošie organisie savienojumi, īpaši ilgtermiņā, nodara būtisku kaitējumu cilvēku elpošanas sistēmai.

Vācijai jau gadiem šī joma tiek smalki pētīta. Freiburgā ir izveidots īpašs Sentinel Hause institūts, kurš būvniecības jomas regulējumā ir panācis jau būtiskus uzlabojumus gan būvmaterialu ražotāju prasību labošanā, gan būvmateriālu iestrādes un būvobjektu nodošanas prasību jomā. Francijā savukārt jau ar likumu ir noteiktas gaistošo organisko savienojumu izgarojumu zemākie sliekšņi katram būvmateriālam, kas nedrīkst tikt pārsniegts un kuru pārkāpšanas gadījumos, objekts var netikt nodots ekspluatācijā.

Koncepcijas veselībai nekaitīgām dzīves telpām 

Vārds “sentinel” nāk no angļu valodas un nozīmē “sargs”. Vācijas uzņēmums “Sentinel-Haus Institūts” sevi uzskata par māju sargu pret nevēlamiem piesārņotājiem un bojājumiem. Tāpat kā būvinženieris garantē mājas nesabrukšanu, SHI garantē iekštelpu gaisa drošību no piesārņotājiem. Sentinel-standarts nodrošina optimālu iekštelpu gaisa kvalitāti ar līgumiski atrunātu drošību Jūsu veselībai. SIA "ARTIVA" ir izveidojusi sadarbību ar Vācijas uzņēmums “Sentinel-Haus Institūts” un mūsu darbinieki ir izgājuši pilnu apmācību kursu Sentinel-standarta ieviešanā arī Latvijā.

Arī Jūs vēlaties justies labi savās četrās sienās? Jūs vēlaties iegūt optimālu iekštelpu gaisa klimatu un drošību savai ģimenei?

Tagad arī Latvijā iespējams būvēt, izmantojot Vācijā iegūtās zināšanas par dažādu būvmateriālu ietekmi uz veselību. Jautājiet mums – mēs pastāstīsim kā iespējams būvēt vai renovēt ar veselībai nekaitīgiem būvmateriāliem, kas vēlāk mājas ekspluatācijas laikā nekļūst par lamatām Jūsu un Jūsu ģimenes veselībai.

Informatīvie materiāli:

Saite uz www.sentinel-haus.eu